EQUIP

ÀNGEL PEDRÓS

ARQUITECTE PER L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-1984).

ARQUITECTE TÈCNIC PER L’ESCOLA D’ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ DE BARCELONA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-1980).

MÀSTER EN GESTIÓ URBANÍSTICA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-1984).

NIL PEDRÓS

ARQUITECTE PER L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE BARCELONA (UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA-2016).

POSTGRAU EN SMART CITIES (LA SALLE UNIVERSITY-2017)

ANÀLISI ECONÒMICO-FINANCER EN GESTIÓ D’ACTIUS IMMOBILIARIS (CAATEB-2018)